Haitian Community

Yon Pwosede ki vibwan, ayisyen, Katolik Kominote nan Boston

Internet Radio

Entènèt ki baze estasyon radyo bay mesaj relèvman soti nan ayisyen nou, Katolik Kominote:  Radio Tele Katolik Boston

Pa ka Vini nan Mass?

Ekaristik nan kay la, mèkredi. Kontakte Gabriel Andre, 857.236.1401.

Photos de Kominote ayisyen


Jou Selebrasyon Jou Manman an

Me 26, 2018, 19:00 hr

Cliquez logo pou plis enfòmasyon

 


Out 5, 2017. Cliquez logo pou plis enfòmasyon


 

 


Catholics Come Home Catholic TV